پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - نشست یک روزه با موضوع "اهمیت منابع طبیعی" ویژه بانوان شاغل اداره کل منابع طبیعی استان زنجان با سخنرانی سیروس جوادی، کارشناس ترویج اداره کل برگزار شد.
بازدید : 390 16 اسفند 1396 18:28 شماره :47373
نشست یک روزه با موضوع "اهمیت منابع طبیعی" ویژه بانوان شاغل اداره کل منابع طبیعی استان زنجان برگزار شد
نشست یک روزه با موضوع "اهمیت منابع طبیعی" ویژه بانوان شاغل اداره کل منابع طبیعی استان زنجان با سخنرانی سیروس جوادی، کارشناس ترویج اداره کل برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، سیروس جوادی، کارشناس ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، نیز ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در حفظ و حراست از اراضی ملی و طبیعی عنوان کرد: معتقدم فرهنگ در شکل گیری شخصیت افراد بسیار تاثیرگذار است در نتیجه ضروری است تا نسبت به ارائه آموزش هایی در حوزه حفظ منابع خدادادی و سایر موضوعات اجتماعی بیش از پیش تلاش های جدی صورت گیرد.

جوادی با اشاره به اهمیت حفظ جنگل، مراتع، پوشش های گیاهی، خاک و آب و هوا خاطرنشان کرد: جنگل ها و مراتع در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش از مهم ترین منابع طبیعی می باشند در نتیجه باید برای حفاظت از این منابع برنامه های مدونی تدوین گردد.

کارشناس ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه همیار طبیعت در 3 گروه "مروج" برای اطلاع رسانی از اهمیت حراست از منابع در بین خانواده و آشنایان، "محافظ" برای حراست از منابع در مقابل آتش سوزی و تصرف و "دانش آموزی" برای آموزش حراست از منابع ملی و طبیعی از پایه تشکیل شده است بر لزوم مشارکت همه جانبه مردم در فعالیت های فرهنگی و ترویجی اداره کل تاکید کرد.

وی با بیان اینکه رفتار ما با منابع طبیعی باید بهتر از سایر مردم و دستگاه هاباشد بر لزوم احساس مسئولیت در برگزاری برنامه ها و پروژه های فرهنگی، ترویجی، حفاظتی و حراستی با هدف حفط محیط طبیعی تاکید کرد.

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :