پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - نقش محوری و کلیدی اداره ترویج در تسهیل گری اجرای پروژه‌های منابع طبیعی مورد توجه مسئولین باشد
بازدید : 121 14 آذر 1397 ساعت 8:34 شماره :54465
رئیس مرکز آموزش دکتر جوانشیر و ناظر عالی دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور:
نقش محوری و کلیدی اداره ترویج در تسهیل گری اجرای پروژه‌های منابع طبیعی مورد توجه مسئولین باشد
 

رئیس مرکز آموزش دکتر جوانشیر و ناظر عالی دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اداره آموزش و ترویج را ضمانت دهنده و تضمین کننده موفقیت پروزه های منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: اداره ترویج قبل از اجرای پروژه با انجام امورات مربوط به تسهیل گری، زمینه ماندگاری و پایداری پروژه ها را تضمین می کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان، رئیس مرکز آموزش دکتر جوانشیر و ناظر عالی دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص پروژه های صندوق توسعه ملی در حاشیه نشست با مسئولین و دست اندرکاران اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی استان زنجان در جمع خبرنگاران، آموزش و ترویج را محوری‌ترین موضوع در فرآیند اجرای پروژه های سازمان متبوع دانست و اظهار کرد: اداره آموزش و ترویج در موفقیت پروژه‌ها نقش محوری و کلیدی دارد چرا که به عنوان یک واسط میان سازمان و جوامع محلی فرآیند ورود به مناطق جهت اجرای پروژه های مشارکتی را فراهم می‌آورد.

وی با بیان اینکه در اجرای پروژه ها صرفا نباید به اقدامات فیزیکی اکتفا کنیم و ملاک موفقیتمان را به این موضوع معطوف نمائیم، اضافه کرد: اصل در اجرای موفق پروژه ها پایداری، مراقبت از پروژه حین بهره برداری و بهره مندی از آن با حفظ و حراست از پروژه می باشد که این مهم با ورود کارشناسان آموزش و ترویج به عرصه ها و گفتمان با روستائیان و اطلاع رسانی و آگاهی به آنان محقق می‌شود.

مهندس فتاحی اداره ترویج را ضمانت دهنده و تضمین کننده موفقیت پروزه های منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: اداره ترویج قبل از اجرای پروژه با انجام امورات مربوط به تسهیل گری، زمینه ماندگاری و پایداری پروژه ها را تضمین می کند.

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :