پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابهر
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابهر

 

 

معرفی شهرستان ابهر

 

-موقعیت جغرافیایی شهرستان:

شهرستان ابهر در 85 کیلومتری شهرستان زنجان، قرار گرفته و از نظر مختصات جغرافیایی در 94 درجه و 25 دقیقه تا 48 درجه و 35 دقیقه طول شرقی نصف النهارگرینویچ و 36 درجه و 45 دقیقه تا 35 درجه و 50 دقیقه عرضی شمالی خط استوا قرار گرفته است. و از شمال محدود به شهرستان طارم و از شمال شرقی محدود به استان قزوین از شرق محدود به شهرستان تاکستان، از جنوب محدود به استان همدان و از غرب محدود به شهرستان خدابنده میباشد.

-جمعیت شهرستان:

جمعیت شهرستان براساس سرشماری سال 1385؛ 161257 نفرمیباشد.که 59302 نفر را جمعیت روستایی و 101955 نفر را جمعیت شهری تشکیل می دهد.

مساحت اراضی ملی شهرستان ابهر: 86000 هکتار.

-مساحت اراضی موات شهرستان ابهر: 6000 هکتار.

-و در مجموع مساحت اراضی ملی و دولتی این شهرستان: 92000 هکتار میباشد.

-مساحت اسناد اراضی ملی این شهرستان: 83000 هکتار میباشد که مابقی اسناد به دلیل داشتن پرونده های حقوقی و ... در دست اقدام میباشد.

-مساحت اسناد دولتی: 6000 هکتار میباشد.

«معرفی اجمالی بخش های مختلف این شهرستان»

-مرتع:

-مساحت مراتع این شهرستان: 86000 هکتار میباشد.

-مساحت طرحهای مرتعداری تهیه شده شهرستان ابهر تاکنون (سال 94) 173/43498 هکتار است.

-تعداد طرحهای مرتعداری تهیه شده این شهرستان:32 مورد میباشد.

-تعداد طرحهای مرتعداری واگذار شده این شهرستان: 25 مورد میباشد و مابقی در دست اقدام است.

تعداد پلاکهای ممیزی شده این شهرستان: از مجموع کل پلاکهای موجود دراین شهرستان تعداد 67 مورد ممیزی گردیده و مابقی (تعداد 5 پلاک) به دلیل مسائل اجتماعی و حقوقی در دست اقدام است.

پروژه های شاخص در بخش مرتع این شهرستان: شامل: بذر کاری و بذر پاشی سالانه بطور متوسط به مساحت 400-200 هکتار؛ کود پاشی به مساحت 200-100 هکتار؛ تبدیل دیمزارهای کم بازده به

مساحت 150-100 هکتار؛ حفاظت و قرق به مساحت 2000-1000 هکتار؛ نظارت بر محصولات فرعی 1000-600 هکتار و احداث آبشخوار تعداد 35-30 دستگاه میباشد.

جنگل:

در بخش جنگل؛ مساحت جنگلهای دست کاشت این شهرستان 3000هکتار و عمدتاً از نوع صنوبر میباشد- و سالانه بطور متوسط 400000-300000 اصله نهال در میان مردم توزیع میگردد. در سال 1394؛ 30 هکتار از اراضی ملی این شهرستان به عنوان نمونه جنگلکاری گردید.

آبخیزداری:

انجام پروژه حفاظت خاک و کنترل فرسایش در اراضی شیب دار سالانه به طور متوسط 3500-2500 مترمکعب

- سالانه انجام مطالعات آبخیزداری به منظور انجام و شروع پروژه های عمرانی از فعالیت های مهم در این بخش میباشد.

بیولوژیک آبخیزداری؛ پروژه کپه کاری سالانه بطور متوسط در مساحت 400-200 هکتار از اراضی ملی این شهرستان انجام میشود.

آموزش و ترویج: سالانه بطور متوسط و در سطح شهرستان 100-500 نفر بهره بردار معارف و فرهنگ منابع طبیعی را آموزش می بینند.

درآمدها: درآمد حاصله از خسارت معادن، جرایم و تخلفات و تمدید پروانه چرا و... بطور متوسط سالانه 200-150 میلیون تومان میباشد.

یگان حفاظت:

یگان حفاظت این شهرستان دارای یک پاسگاه ویژه؛ 9 نفر نیروی حفاظتی می باشد که 92000 هکتار از اراضی ملی و دولتی این شهرستان را تحت حفاظت خود قرار داده است.

-نصب تابلوهای حفاظتی به تعداد 18 مورد.

پاسخگویی به استعلامات اشخاص: ماهانه بطور متوسط 500 تا 300 مورد استعلام اشخاص پاسخ داده میشود.

در بخش حقوقی بطور متوسط سالانه:

-تعداد دادخواست و لوایح تنظیم شده: 100-90 مورد.

-شرکت در جلسات دادگاه: 100-60 مورد.

-احکام صادره بر له اداره: 30-26 مورد.

- احکام صادره بر علیه اداره: 1-2 مورد.

-اعتراض به آراء صادره: 10-2 مورد.

-اجرای قرار کارشناسی: 50-45 مورد.

-تقاضای صدور اجرائیه: 10-5 مورد.

پیگیری پرونده ها در مراجع قضایی: 100-95 مورد.

-اظهار نظر و مشاوره حقوقی: 80-70 مورد.

-دعوی تصرف عدوانی: 10 مورد.

-تخریب و تصرف منابع طبیعی: 15-10 مورد.

-چرانیدن دام: 10-2 مورد.

-مطالبه خسارت وارد شده به منابع طبیعی: 20-16 مورد.

- مبلغ هزینه کارشناسی: 15-10 میلیون تومان.

-پرونده های تشکیل شده: 30-15 مورد.

-پرونده های مختومه شده: 10-6 مورد.

چاپ | ارسال به ديگران  |