پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زنجان
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زنجان

 

شهرستان زنجان از شهرستان های استان زنجان می باشد که در شمال غرب ایران قرار گرفته است. این شهرستان دارای 5 بخش و 330 پلاک می باشد.

 

مراتع خوب                                                                                          53549 هکتار

مراتع متوسط                                                                                     146598 هکتار

مراتع فقیر                                                                                        141995 هکتار

جنگل نیمه انبوه                                                                                        11 هکتار

جنگل با پوشش کم                                                                                40700 هکتار

توزیع نهال با تعداد                                                                                  83608 اصله

احکام صادره له سازمان                                                                                221 فقره

قرق مراتع                                                                                              725 هکتار

مدیریت چرا و کنترل پروانه چرا                                                                     150 هکتار

تولید نهال                                                                                                 10 اصله

احداث ابشخور                                                                                        43 دستگاه

اطفاء حریق                                                                                      463.9372 هکتار

اجرای احکام قضایی"خلع ید"                                                                26.5428 هکتار

 

چاپ | ارسال به ديگران  |