سامانه حراست

کانال ارتباطی واحد حراست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با ارباب رجوع و کارمندان:

سامانه پیامکی 20002013 و شماره تلفن 2013 (سامانه حراست کل کشور)

آماده دریافت مستقیم گزارش ها، پیشنهادات، شکایات و .... می باشد.

چاپ | ارسال به ديگران |