فرم ماموریت آموزشی
همکاران محترم در صورت نیاز به دریافت فرم خام مجوز ماموریت آموزشی  (خلاصه پرونده آموزشی متقاضیان ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور) به لینک زیر مراجعه نمایید:
 
 فرم خام مجوز ماموریت آموزشی:  /UploadedFiles/XFiles/zanjan/pdf/Mamoriate amoozeshi.doc
 
 
چاپ | ارسال به ديگران  |