تشكيلات سازمان

دفاترمستقل زیر نظررئیس سازمان 
      - حوزه نمايندگي ولي فقيه 
      - 
یگان حفاظت منابع طبيعي 
      -
شورايعالی سازمان  
      - 
مديريت ترويج منابع طبيعی و آبخيزداری 
      -
 دفتر روابط عمومی و امور بين‌الملل 
      - 
دفتر مهندسی و ارزيابی طرح‌ها 
     
دفتر رياست، ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات  
      - دفتر امور حقوقی

 

 
 
 
چاپ | ارسال به ديگران |