پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ساختار و تشكيلات اداره كل منابع طبيعي استان زنجان
 
ساختار و تشكيلات اداره كل منابع طبيعي استان زنجان

معرفي ساختار و تشكيلات اداره كل منابع طبيعي استان زنجان

 

اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در پنجمین سال از برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با تعداد179نفر پرسنل دارای 244 ردیف پستی که از آن تعداد 171 پست باتصدی و 73 پست بلاتصدی بوده و در راستای اجرای امور محوله وظایف خود را  انجام داده است .

 

1-      مقایسه نیروهای اداره از نظر وضعیت استخدامی:

از نظر وضعیت استخدامی نیروها طبق جدول ذیل مشخص می گردند.

 

رسمي: 112

پيماني: 53

قراردادي: 14

 

 

2- مقایسه نیروها از نظر تحصیلات

 

·         فوق ليسانس: 12 نفر

·         ليسانس: 96 نفر

·         فوق ديپلم: 29 نفر

·         ديپلم: 24 نفر

·         زير ديپلم: 45 نفر

 

 

3- در سال 1389 تعداد11نفر از همکاران به افتخار بازنشستگی نائل آمدند که از نظر مدرک تحصیلی            فوق لیسانس یک نفر, لیسانس 5نفر ,فوق دیپلم 2نفر و دیپلم و زیر دیپلم3نفر می باشند.

   

   4- از نظر پراکنش نیروها در ستاد و شهرستانهای تابعه به شرح جدول ذیل می باشند:

 

محل

تعداد افراد

ستاد اداره کل

 80 نفر

معاونت آبخیزداری

27 نفر

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زنجان

19 نفر

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود

7 نفر

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خدابنده

13 نفر

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماهنشان

7 نفر

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم

8 نفر

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرمدره

5 نفر

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابهر

13 نفر

 

لازم به ذکر است در سال 89 تعداد 2 نفر از ستاد اداره کل به شهرستانهای تابعه انتقال یافته اند و سیاست اداره کل بر این پایه استوار است که توزیع نیروی انسانی از ستاد به شهرستانهای تابعه سوق داده شود و با توجه به اینکه کارهای عملیاتی در شهرستان ها صورت می گیرد نسبت به تقویت نیروهای شهرستانها اقدام نماید.

5-   امور اداری و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در راستای اجرای وظایف محوله قانون خدمات کشوری را به عنوان تنها قانون قابل اجرا در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت مدنظر قرار داده و طبق ضوابط و مقررات مربوطه به طور صحیح و به موقع اجرا نموده است.

6-   با بررسی به عمل آمده مشخص گردید که احکام کارکنان در سال 1389 به محض اعلام از سازمان متبوع در اسرع وقت صادر گردیده به طوریکه با دریافت بخشنامه ضریب حقوق سال 89 در   تاریخ 11/3/89،احکام مربوطه در تاریخ 12/3/89 بدون هرگونه اشکال صادر و جهت پرداخت به امور مالی ارسال گردیده است.

7-   در رابطه با ارسال آمار و اطلاعات به سازمان متبوع با دریافت پرونده آمار و بررسی آمارهای ارسالی مشخص گردید که اطلاعات درخواستی به محض دریافت از طریق امور اداری در مدت زمان تعیین شده و گاها زودتر از موعد مقرر پاسخ داده شده است.

8-   درخصوص تبدیل وضعیت نیروها قابل توجه است که در سال 88 اکثر نیروها از قراردادی به پیمانی تبدیل وضعیت شده بودند لذا تنها موردی که در سال 89 شرایط تبدیل وضعیت را داشته فرزند شهید بوده که مراحل تبدیل وضعیت نامبرده،نیز انجام پذیرفته است.

9-   احکام همکارانی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند در کمترین زمان ممکن صادر گردیده به طوری که پرونده های مربوطه یک ماه قبل از تاریخ بازنشستگی تکمیل و به صندوق مربوطه ارسال شده و همزمان با بازنشسته شدن همکار ،حکم بازنشستگی نیز به بازنشسته تحویل داده شده و به تبع آن حقوق بازنشستگی و مزایای مربوط نیز به بازنشسته پرداخت و خللی در نحوه پرداخت حقوق بازنشسته ایجاد نشده است.

10-       مکاتبات جاری با دقت عمل بیشتری صورت پذیرفته و اطلاعات درخواستی از سازمان متبوع،استانداری،ادارات،به طور صحیح و در مدت زمان مقرر پاسخ داده شده است.

11-       در راستای هماهنگ نمودن نیروها با تشکیلات مصوب اداره کل اقدام به انتصاب همکاران واجد شرایط با پستهای مصوب نموده و با تطبیق مدرک تحصیلی و پست حائز شرایط احراز مربوطه،نیروها را با تشکیلات مصوب هماهنگ نموده است.همچنین نیروهایی که محل جغرافیایی خدمت آنها مغایر با پست سازمانی بوده را اصلاح نموده است.ضمنا˝ همکارانی که مدرک تحصیلی جدید ارائه نموده اند در پست حائز شرایط احراز با مدرک تحصیلی ارائه شده انتصاب داده شده اند و از مزایای مربوطه بهره مند   گردیده اند.

12-       رئیس امور اداری و پشتیبانی در سال 89 در کلیه جلسات برگزار شده در استانهای کرمانشاه ،همدان و زنجان شرکت نموده همچنین در گردهمایی روسای امور اداری و پشتیبانی سراسر کشور در شهر مقدس مشهد نیز شرکت نموده است.

13-       بخشنامه های ارسالی از سازمان متبوع بی کم و کاست ضمن رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه در اسرع وقت به موقع اجرا گذاشته شده و در صورت نیاز به اطلاع رسانی به همکاران،این امر نیز انجام پذیرفته است.

14-       مسئول امور اداری و کارگزین و همکاران اداری ضمن شرکت در کلاسهای آموزشی با استفاده از کتب و آیین نامه هایی که در پست دارند سعی در بالا بردن اطلاعات در زمینه کاری خود دارند که نتیجه آنرا می توان در عملکرد امور اداری و پرسنل ذیربط به وضوح مشاهده نمود.

15- پرسنل امور اداری در کلیه کلاسهای آموزشی برگزار شده از طرف سازمان متبوع و مدیریت دولتی استان زنجان ،آشنایی با قوانین دیوان محاسبات ،آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها آموزشهای عقیدتی،اصلاح الگوی مصرف ،آشنایی با قانون خدمات کشوری،شرکت نموده و گواهی مربوط را اخذ نموده اند.

16- تسلط کارگزین به سیستم Mis در حد مطلوب بوده به طوریکه کاربر مربوطه با دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس نرم افزار با تسلط کامل به سیستم توانسته کلیه احکام را صادر و از سیستم مذکور بهره برداری لازم را نمایند.

17-    رئیس امور اداری و پشتیبانی از سال 75 تاکنون با سیستم Mis به طور مستمر کارنموده و تسلط کامل بر سیستم دارند.به طوریکه یک جزوه آموزشی نحوه استفاده از سیستم Mis نیز تهیه کرده و در اختیار کارگزین قرار داده شده است.

18-    تسهیلات اعطایی مصوب در سال 89 به مبلغ 1,992,000,000ریال بوده که با عنایت به رابطه تنگاتنگی که اداره کل با سرپرستی بانک کشاورزی داشته مبلغ 578,000,000ريال اضافه بر مبلغ مذکور از بانک کشاورزی اخذ گردیده که بین 81 نفر از همکاران پرداخت شده است.

تسهیلات رفاهی اعطایی در سال 89 به طور کامل جذب و بین همکاران پرداخت شده که علاوه بر تسهیلات مذکور با توجه به رابطه تنگا تنگی که اداره کل با بانک کشاورزی داشته توانسته     مبلغ 500،000،000 ريال علاوه بر تسهیلات اختصاص داده شده به این اداره کل،دریافت نماید همچنین منابع طبیعی زنجان در سطح سازمان اولین استانی است که توانسته از صندوق ذخیره کارکنان دولت برای همکاران تسهیلات وام دریافت نماید.که کل تسهیلات اعطایی به مبلغ 2,500,000,000ريال بوده است.

19-    امور اداری و پشتیبانی منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در موعد مقرر نسبت به انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث با شرکت بیمه آسیا اقدام نموده است که کلیه همکاران را تحت پوشش بیمه مذکور قرارداده است همچنین بیمه تکمیلی با شرکت آتیه سازان حافظ منعقد گردیده که جهت رفاه حال همکاران ،هزینه های مربوطه توسط کارگزین جمع آوری و پس از دریافت از بیمه آتیه سازان به همکاران تحویل داده شده و همکار ملزم نبوده جهت اخذ هزینه به شرکت بیمه ی مذکور مراجعه نماید.همچنین همکارانی که خارج از تعهد بیمه تکمیلی و یا مازاد بر تعهد بیمه مذکور هزینه نموده بودند به جهت جبران بخشی از خسارات مربوطه،هزینه آنها از محل یک درصد صندوق بیمه تکمیلی جبران گردیده است.

20- امر ورزش در اداره کل اهمیت بسزایی داشته و پیگیریهای خوبی توسط امور اداری صورت پذیرفته که قابل توجه می باشد و هیئتهای ورزشی از جمله:فوتبال،والیبال،پینگ پنگ ،فوتبال چمنی،                 تیراندازی با اسلحه،تیراندازی با کمان و شنا فعالیت مستمر داشته و در مسابقات برگزار شده به                صورت فعال شرکت نموده اند. همچنین در سال 89 اداره کل اقدام به تجهیز امکانات ورزشی      تیراندازی با کمان نموده و در این راستا تعدادی کمان خریداری شده و سالن مربوطه نیز راه اندازی گردیده است.همچنین سالن پینگ پنگ نیز آماده سازی و تجهیزات لازم خریداری شده و همکاران به طور مستمر از آن استفاده می نمایند.در خصوص فوتبال چمنی،اداره کل اقدام به احداث زمین چمن در محوطه معاونت آبخیزداری نموده و همکاران ضمن استفاده از زمین مذکور هفته ای دو جلسه از سالن فوتبال نیز استفاده می نمایند.در مورد ورزش والیبال باید عنوان نمود که سالن ورزشی والیبال از بخش خصوصی اجاره و در اختیار همکاران قرارداده شده همچنین کارت پانچی جهت استفاده استخر شنا در اختیار همکاران قرارداده شده است.باید گفت که فعالیت بسیار چشمگیر و قابل توجهی در امر ورزش صورت پذیرفته است که قابل تقدیر می باشد.

21-   در راستای تجلیل از خانواده معظم شهدا اداره کل اقدام به تهیه هدایایی نموده که توسط هیات منتخب از طرف اداره کل در منزل این عزیزان تحویل گردیده همچنین به جهت تجلیل از ایثارگران جنگ تحمیلی هدایایی تهیه و به جانبازان اداره کل تحویل گردیده است.

22-   امور تعاونی ها در اداره کل از جمله شرکت تعاونی مصرف،شرکت تعاونی مسکن،شرکت تعاونی اعتبار سازمان،فعالیت بسزایی را دارند و تسهیلات رفاهی خوبی را برای همکاران ارائه نموده اند بطوریکه کلیه همکاران در شرکت تعاونی اعتبار سازمان عضو بوده و رابط این اداره کل توانسته تسهیلات مورد نیاز همکاران را از شرکت تعاونی سازمان اخذ و تحویل همکاران نماید که در سطح کشور منابع طبیعی استان زنجان با توجه به تعداد نفرات،بیشترین تسهیلات را دریافت نموده است.همچنین شرکت تعاونی مصرف نیز کلیه لوازم و مایحتاج همکاران را فراهم و در اختیار همکاران قرار می دهد.در شرکت تعاونی مسکن اداره کل نیز پیگیریهایی صورت گرفته توانسته زمینی خریداری و تبدیل به باغ شهر نماید و پس از قطعه بندی تحویل همکاران نماید.لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر شرکت تعاونیهای مذکور فعالیت چشمگیری در ارائه خدمات به همکاران را داشته اند.

23-   کلیه مکاتبات و درخواستهای اداری در موعد مقرر پاسخ داده شده که با بررسی موردی پرونده ها و مکاتبات این موضوع محرز گردیده است.

24-   سیستم به کار گرفته شده در ثبت و ارسال مکاتبات سیستم تحت وب بوده که ارسال نامه به ادارات و شهرستانهای تابعه و تهران و سایر استانها از طریق سیستم ECE صورت می گیرد.به طوریکه کلیه نامه ها از طریق سیستم تحت وب ثبت و در همان لحظه می توان نامه ثبت شده را به ادارات و شهرستانهای تابعه ارجاع داده و قابل مشاهده باشند که از کارایی بسیار بالایی برخوردار می باشد.

25-   استفاده از ایمیل در امور اداری و پشتیبانی،کاربرد بسزایی دارد از جمله در دبیرخانه،کارگزینی و اداری به طوریکه ارسال نامه استفاده از مکاتبات الکترونیکی(ایمیل) در امور اداری از جایگاه خوبی برخوردار می باشد.در دبیرخانه ارسال نامه به شهرستانهای تابعه از طریق سیستم ECE انجام می پذیرد.در کارگزینی ارسال اطلاعات Mis به سازمان متبوع و رفع مشکل سیستم مذکور از طریق ایمیل ارسال  می گردد و همچنین تبادل اطلاعات بین روسای امور اداری منطقه 3 کشور از طریق ایمیل صورت  می گیرد.

26-   با بررسی به عمل آمده از سیستم مکانیزاسیون دبیرخانه ،امکان بایگانی اسناد به تفکیک شماره نامه، موضوع نامه؛تاریخ نامه،تاریخ ثبت،شماره ثبت،نوع نامه و......می باشد و نامه وارده به دبیرخانه از طریق اسکن در لیست مشخصات نامه قرار می گیرد پس از ثبت اندیکاتور اصل نامه در کلیه مراحل اداری از چرخه خارج شده و از طریق سیستم اتوماسیون تحت وب قابل پیگیری می باشد.

27-   شیوه ثبت نامه های وارده و صادره به صورتی است که پس از دستور مقام ذیربط نامه در سیستم تحت وب ثبت گردیده و کلیه مشخصات اصل نامه اعم از تاریخ نامه،فرستنده،گیرنده،موضوع نامه و.....در سیستم قرار می گیرد.متن و پیوست نامه از طریق اسکن اسناد به مشخصات اصلی اضافه شده و در جهت اقدامات بعدی به واحد مربوطه از طریق سیستم ارسال می گردد.نامه صادره نیز پس از تایپ به مرجع امضاء کننده ارسال شده و پس از تایید ثبت شماره توسط مرجع ذیصلاح به تایپیست ارجاء داده می شود و در نهایت از طریق سیستم ECE به ارگان مربوطه ارسال می گردد.

28- با بررسی به عمل آمده در خصوص نحوه ارتباطات و تبادل اطلاعات بین امور اداری، اداره کل با سازمان متبوع و استانداری و سایرادارات چنین به نظرمی رسد که مسئول امور اداری ،کارگزین در ماه حداقل یک بار در سازمان متبوع حضور داشته و همچنین از طریق ایمیل و یاتلفن با مسئولین ذیربط در ارتباط می باشند و با این روند توانسته اند بسیاری از مشکلات همکاران را در خداقل زمان ممکن برطرف نمایند و در مواردی که مورد نیاز مکاتبه بوده با سازمان متبوع مکاتبه صورت پذیرفته است.

29- کلیه بخشنامه های ارسالی از سازمان متبوع از طریق امور اداری مورد اجرا قرار گرفته از جمله آن  می توان به بخشنامه مربوط به برقراری رتبه اشاره نمود که از طریق اداره کل اجرا گردیده که متعاقبا˝ کان لم یکن اعلام که بازهم از طریق اداره کل احکام مربوطه اصلاح گردیده و یا بخشنامه مربوطه به برقراری فوق العاده بدی آب و هوا که در زمان مقرر از طرف امور اداری احکام مربوطه صادر و تحویل امور مالی گردیده است.

30-   کمیسیون تعیین خسارت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان فعال بوده و کلیه اعضاء دارای ابلاغ عضویت در کمیسیون فوق الذکر می باشند و با توجه به اینکه در سال 1386 تنها یک مورد پرونده وجود داشته در موعد مقررپس از گزارش مفقودی،کمیسیون تعیین خسارت تشکیل و پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که نهایتا˝ منجر به عودت عین مال مفقودی به اداره کل و تحویل امین اموال گردیده است.

31-   در خصوص ارسال آمار خودروها باید اذعان نمود که کلیه اطلاعات در خواستی در رابطه با خودروها از طرف سازمان مطبوع،استانداری،دیوان محاسبات و سایر مراجع ذیصلاح در اسرع وقت و با دقت تمام ارسال گردیده که مستندات در پرونده درج گردیده است.

32-   در رابطه با جایگزینی خودروهای پر مصرف،امور اداری اقدام به دوگانه سوز کردن خودروها نموده که با توجه به کمبود اعتبارات ابتداء˝ خودروهای پر مصرف مثل پیکاپ و خودروهایی که به استان تهران،و سایر استانها تردد می نمایند را در اولویت امر قرار داده که در سال 1389 تعداد 4 دستگاه خودروی پر مصرف را تبدیل به خودروی دو گانه سوز نموده است.ضمنا از این خودروهای دو گانه سوز به جای خودروهای پر هزینه استفاده می گردد که مقدمات لازم جهت خروج خودروهای پر هزینه از ناوگان حمل و نقل اداری فراهم شده است.

33-    مالکیت کلیه خودروها بنام اداره کل بوده به جزء یک مورد که آن هم پس از طی مراحل اداری و اخذ کمیسیون ماده2 به نام اداره کل انتقال داده شده است.

34-    در رابطه با فروش خودروهای مازاد و اسقاطی در سال 1389 تعداد یک فقره خودرو از طریق برگزاری مزایده به فروش رسیده و تعداد 3 دستگاه خودرو پس از طی مراحل اداری به مرکز اسقاط معرفی شده است.در ضمن مقدمات مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو و همچنین تعداد 15 دستگاه خودرو فرسوده در سال 89 فراهم شده که اقدام نهایی در سال 90 به عمل خواهد آمد.

35-    در سال 1389 تعداد مجوزهای کمیسیون ماده 2 اخذ گردیده عبارتند از : اخذ کمیسیون ماده 2 خرید یک دستگاه پیکاپ اخذ کمیسیون ماده 2 انتقال مالکیت پاترول چهار درب از سازمان متبوع به نام اداره کل اخذ کمیسیون ماده 2 خرید دو دستگاه خودرو کاپرا،اخذ کمیسیون ماده 2 جهت خودروهای فرسوده به تعداد سه دستگاه و یک دستگاه خودروی مورد مزایده.

36-    مهمانسرای اداره کل در سال 1389 پذیرای تعداد 1869 نفر میهمان از سازمان متبوع و سایر استانها بوده که از تعداد مذکور تعداد 254 نفر به صورت ماموریت و تعداد 1615 نفر جهت مسافرت به استان زنجان عزیمت نموده اند که امکانات رفاهی به طور کامل در اختیار این عزیزان قرار داده شده است.

37-    خانه های سازمانی و نحوه استفاده از آن به صورت شفاف در قالب قرارداد انجام پذیرفته بطوریکه پس از درخواست متقاضی استفاده از خانه سازمانی و موافقت مدیرکل محترم خانه سازمانی طی یک قرارداد فی مابین اداره کل و متقاضی منعقد و خانه سازمانی با محتویات موجود تحویل مقاضی داده         می شود و در زمان اتمام قرارداد از طرف امور اداری نامه ای به متقاضی جهت تعیین تکلیف خانه سازمانی ارسال می گردد که در صورت موافقت مدیرکل و رعایت مدت زمان قانونی استفاده از خانه سازمانی نسبت به تمدید قرارداد اقدام و در غیر اینصورت تخلیه خانه سازمانی انجام می پذیرد.

38-    استفاده از بخش خصوصی در امور خدمات در اداره کل بسیار چشمگیر می باشد و اموری که قابل واگذاری به بخش خصوصی می باشد واگذار گردیده است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

34-1 قرارداد واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی در امور خدمات نظافت

34-2 قرارداد واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی در امور رانندگی خودرو سبک

34-3 قرارداد واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی در امور خدمات کپی

34-4 قرارداد واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی در امور خدمات مخابرات

34-5 قرارداد واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی در امور خدمات پیشخوان دولت (ارسال   )

34-6 قرارداد واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی در امور خدمات آبیاری چمن

34-7 قرارداد واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی در امور تعمیر و نگهداری از تاسیسات حرارتی(موتورخانه شوفاژ)

39-       در رابطه با اخذ سند مالکیت در قالب مستندسازی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان دارای 18دستگاه ساختمان اداری , پارک جنگلی و ... می باشد که از تعداد مذکور تعداد 11دستگاه دارای سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت جهادکشاورزی - سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور می باشد که سند مالکیت یک دستگاه ساختمان اداری در            سال 89 اخذ گردیده است و سند مالکیت 7دستگاه دیگر تشکیل پرونده و جهت اخذ مجوز بند (د) و صدور سند مالکیت به سازمان جنگلها و مراتع کشور و از آنجا به وزارت جهادکشاورزی ارسال شده است .

سرفصلهای تعیین شده در ارزیابی عملکرد

     (ابتکارات , خلاقیت ها, محاسن , نقائص , نارسائیها , مشکلات و تنگناها , جرایم و تخلفات)

 

مشکلات:

1-  با توجه به اینکه تشکیلات اداره کل منابع طبیعی مربوط به سالهای قبل میباشد و با وجود تشکیل یگان حفاظت بعضاً مطابقت بین پستهای موجود با مشاغل وجود ندارد .

2- نیروهای حقوقی عمدتاً قرارداد کار معین یا مشاوره ای میباشند که تثبیت وضعیت استخدامی در بخش حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

3- تعدادی از نیروهای قرارداد کار مشخص در ستاد اداره کل و شهرستانهای تابعه با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس فعالیت می نمایند که جزو نیروهای بسیار فعال می باشند که این اداره کل  نیز از عملکرد آنان رضایت کامل را دارد ولی متاسفانه امکان تغییر وضعیت آنها میسر نشده است.

4- کمبود نیروی انسانی : با توجه به بازنشسته شدن همکاران و عدم مجوز بکارگیری و جایگزینی نیرو که بعنوان تهدیدات برای اداره کل بشمار میرود.

راهکارها و پیشنهادها:

1-      پیگیری تصویب تشکیلات تفصیلی جدید اداره کل از طریق سازمان متبوع

2-   اخذ مجوز تغییر وضعیت استخدامی نیروهای قرارداد کار مشخص به پیمانی به جهت وضعیت استخدامی و ایجاد انگیزه بیشتر جهت همکاری با اداره کل.

3-      اخذ مجوز جذب نیروی انسانی بصورت پیمانی از طریق سازمان متبوع

ابتکارات:

- از جمله ابتکاری که در امور اداری انجام پذیرفته اسکن پرونده های بایگانی به این صورت که با پیشنهاد امور اداری نرم افزاری تهیه گردیده که از طریق آن کلیه پرونده های بایگانی از جمله ممیزی مرتع،ممیزی جنگلکاری و پرسنلی اسکن شده که قابلیت جست و جو آیتمهای معرفی شده در هر یک از پرونده ها را دارد به راحتی می توان با انجام جستجو به هر یک از برگهای یک پرونده که معرفی شده دسترسی پیدا کرد.که با کمک کارشناسان ذیربط در هر واحد نرم افزار مذکور هر روز قابلیت بالاتری پیدا می کند که در صورت نهایی شدن قابل عرضه به سایر استانها نیر خواهد بود.

 

 

 محاسن:

    امور اداری در سال 89 تغییرات چشمگیری در فضای اداری انجام داده که از جمله می توان به نقاشی کل ساختمان اداری, جایگزینی لوازم و تجهیزات اداری جدید با تجهیزات فرسوده , نصب کفپوش در اتاقها, نصب دیوارکوب, نقاشی ساختمان نمازخانه و تجهیز نمازخانه , آسفالت محوطه اداره کل , تعمیر و تجهیز سالن اجتماعات و تعویض روشنائی محوطه اداره و داخل ساختمان و استفاده از لامپهای کم مصرف که منجر به کاهش برق مصرفی گردید و همچنین امور اداری نظام آراستگی را بطور کامل در حد مطلوب اجرا نموده است که از طرف دفتر توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مورد تشویق قرار گرفته است.

 

نتیجه ارزیابی عملکرد امور اداری:

- با بررسی نمودارهای ردیفهای 1, 2, 3, 4 مشخص می شود با توجه به تعداد کل نیروها , تعداد نیروهای رسمی در رتبه اول با 62% و نیروهای پیمانی در رتبه دوم با 29% و در مجموع با 91% در وضعیت مطلوبی قرار دارد و همچنین بیشترین درصد نیروها با 61%مربوط به نیروهای فوق دیپلم , لیسانس و فوق لیسانس می باشد و از طرفی از نظر پراکنش نیروها در سطح کل استان مشخص  می شود با توجه به حجم کار و سطح و مساحت شهرستان از نظر وظایف محوله شهرستانهای زنجان- ایجرود- خدابنده – خرمدره و ابهر از نظر تعداد نیرو در وضعیت مطلوب و شهرستانهای طارم و ماهنشان با کمبود نیرو مواجه هستند که می بایست با استخدام جدید و یا جابجائی نیرو از ستاد اداره کل به شهرستانهای ذکر شده جبران شود.

- با توجه به تعداد 11 نفر نیروی بازنشسته متاسفانه بدلیل عدم وجود مجوز استخدامی هیچ نیرویی جایگزین نشده و امور مربوط به کارکنان بازنشسته به سایر کارکنان محول شده است.

-در راستای ارزیابی عملکرد امور اداری در سال 1389 , شاخصهای ملاک عمل بصورت جزء به جزء همراه با مستندات ارائه شده از طرف رئیس امور اداری مورد بررسی قرار گرفت و برای کلیه شاخصها از پرونده های مربوطه بصورت اتفاقی مدارکی جمع آوری گردید که بعنوان مستند شاخص مربوطه در یک مجموعه جمع آوری شده تا در صورت نیاز مورد بهره برداری قرار گیرد . امور اداری توانسته است کلیه فعالیتها و ظوایفی که بر عهده داشته را بطور کامل و با دقت عمل خوبی انجام دهد بطوری که علاوه بر شاخصهای ملاک ارزیابی موارد دیگری نیز انجام پذیرفته که قابل تقدیر می باشد از جمله می توان به استفاده از خدمات دفتر پیشخوان در امور اداری ترغیب سایر واحدها به استفاده از خدمات دفتر پیشخوان اشاره نمود که در سال 89 بخشهای مرتع, امور اداری ,امور مالی , ممیزی اراضی , آموزش و ترویج , روابط عمومی , که با راهنمایی و هدایت توانسته اند قسمتهائی از فعالیتهای خود را از طریق دفتر پیشخوان انجام دهند . همچنین می توان اقدام به اسکن پرونده های بایگانی اشاره نمود که با ابتکار امور اداری مبنی بر استفاده از نرم افزاری که بتوان به سهولت به پرونده ها و محتویات آنها دسترسی پیدار کرد که با پیشنهاد امور اداری و دعوت از روسای ادارات مرتع ,ممیزی اراضی, جنگلکاری و استفاده از نظرات آنها توانسته تا نرم افزاری تهیه نماید که قابلیت دسترسی آسان را به کاربران و کارشناسان مربوطه داشته باشد . این نرم افزار می تواند مورد استفاده سایر استانها نیز قرار گیرد.

همچنین می توان به راه اندازی اتوماسیون تحت وب توسط امور اداری و پشتیبانی اداره کل اشاره نمود که اولین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح کشور است که توانسته اتوماسیون تحت وب را مورد          بهره برداری قرار دهد که بعنوان الگویی برای سایر استانها از جهت بهره برداری از این سیستم قرار گفته است.

مواردی دیگر نیز ارائه گردیده که در متن گزارش شاخصها به آنها اشاره شده لذا نهایتاً با مدنظر قراردادن شاخصهای ارزیابی عملکرد بررسیهای مورد به مورد آنها و مستندات مربوطه می توان گفت که امور اداری در سال 89 توانسته است وظایف محوله را بطور کامل و در برخی موارد بالاتر از حد انتظار انجام داده که درخواست میگردد از مجموعه امور اداری که با همکاری یکدیگر توانسته اند در راستای اهداف سازمانی وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهند قدردانی بعمل آید.   

- با بررسی کلی گزارش مشخص می شود امور اداری و پشتیبانی اداره کل در انجام امور محوله و وظایف سازمانی خود بسیار کوشا بوده و با نظرخواهی از سایر کارکنان اداره کل و از نظر اینجانب عملکرد امور اداری و پشتیبانی در حذ بسیار مطلوبی در سال 89 انجام پذیرفته است.
چاپ | ارسال به ديگران  |