پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مشخصات مديران
مشخصات مديران

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

آدرس ايميل و شماره تماس

تصویر

خلیل آقاجانلو

مدیرکل

kaghajanloo@yahoo.com

 

بهروز گنج خانلو

مشاور مدیر کل

bh.g2012@yahoo.com

 

غلامرضا ولیخانی

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی

valikhani0537@yahoo.com

 

 

جليل سلطان ن‍ژاد

معاون فنی

jaleel_soltany@yahoo.com

 

 

سید جمال موسوی

معاون آبخیزداری

mousavi_jama47@yahoo.com

 

پیمان فقیه

سرپرست معاونت جفاظت و امور اراضی

faghih.pe@gmail.com


علی اصغر رحیمی نیا

دفتر نمایندگی ولی فقیه

a.goli78@yahoo.com

 
داود یزدانی
رئیس طرح ریزی و بودجه
yazdan133@yahoo.com
 

علی ایده لویی

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی

aedehloyi@yahoo.com

 

جواد محمدی

رئیس اداره امور مالی

Mohammadi171@yahoo.com

 

 

محمد علی فرخی

ممیزی و حد نگاری اراضی

Mohammadali.pharokhi@yahoo.com

 

مهدي آرميون

رئیس اداره حفاظت و حمایت

jaleel_soltani@yahoo.com

 

رضا مکاریان

رئيس اداره استعداديابي و بهره برداری

Mokarian1719@gmail.com

 

 

حسین حسینی منفرد

مدیر اجرائی مدیریت جامع منطقه پایلوت آرپاچای

hhmonfared@gmail.com

 

سعید حسنلو

رئیس اداره مرتع

saeidhassanlo@outlook.com

  

مجید معانی

رئیس اداره جنگلکاری

gurakmaani@yahoo.com


جعفر بیات

رئیس اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی

jafarbai@yahoo.com

 

مهدی نوربخش

رئیس اداره امور اجرایی

mhnourbakhsh@yahoo.com

 

علی نهاوندی

رئیس اداره پخش سیلاب و آبخوانداری


 

سید حسن حسینی

رئیس اداره شهرستان زنجان

a.nahavandi89@gmail.com

 

محرمعلی ولی تبار

رئیس اداره شهرستان خدابنده

asgharipp@yahoo.com

 
 

علیرضا الهیاری

رئیس اداره شهرستان ابهر

allahyarialireza219@yahoo.com

 

غلامرضا محمودی

رئیس اداره شهرستان خرمدره

Ghm12693@yahoo.com

 

علی داداشی

رئیس اداره شهرستان ایجرود

alidadashi4@yahoo.com

 

حسام عاقلی

رئیس اداره شهرستان سلطانیه

eng.agheli@yahoo.com

علی ملکی

رئیس شهرستان ماهنشان

malakiali@yahoo.com

 

ضیاء الدین حسنلو

رئیس اداره شهرستان طارم


محمد رضا گل محمدي

رئيس اداره آموزش و ترويج

Golmohammadi49@yahoo.com

 

سعید ولیخانی

رئیس اداره حقوقي

Saeedvalikhani79@gmail.com

 

بتول علي پناهي

كارشناس مسئول روابط عمومي

Sorayapanahi5@yahoo.com

 

قادر قاسمی

مشاور مدیرکل و رئیس اداره مدیریت عملکرد


 

فرنوش مریخ بیات

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری

zanjan@frw.org.ir

 

محمد اسماعیلی

رئیس اداره حراست


 

چاپ | ارسال به ديگران  |