مشخصات مديران

رزومه کاری

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

آدرس ايميل و شماره تماس

تصویر


خلیل آقاجانلو

مدیرکل

kaghajanloo@yahoo.com


بهروز گنج خانلو

مشاور مدیر کل

bh.g2012@yahoo.comغلامرضا ولیخانی

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی

valikhani0537@yahoo.com

 


جليل سلطان ن‍ژاد

معاون فنی

jaleel_soltany@yahoo.com

 


سید جمال موسوی

معاون آبخیزداری

mousavi_jama47@yahoo.com

 


پیمان فقیه

سرپرست معاونت جفاظت و امور اراضی

faghih.pe@gmail.com

 


علی اصغر رحیمی نیا

دفتر نمایندگی ولی فقیه

a.goli78@yahoo.com

 


داود یزدانی

رئیس اداره طرح ریزی و بودجه

yazdan133@yahoo.com

 


علی ایده لویی

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی

aedehloyi@yahoo.com

 

 

جواد محمدی

رئیس اداره امور مالی

Mohammadi171@yahoo.com

 

 

محمد علی فرخی

رئیس ممیزی و حد نگاری اراضی

Mohammadali.pharokhi@yahoo.com

 


مهدي آرميون

رئیس اداره حفاظت و حمایت


 


رضا مکاریان

رئيس اداره استعداديابي و بهره برداری

Mokarian1719@gmail.com

 


حسین حسینی منفرد

مدیر اجرائی مدیریت جامع منطقه پایلوت آرپاچای

hhmonfared@gmail.com

 


سعید حسنلو

رئیس اداره مرتع

saeidhassanlo@outlook.com

 


مجید معانی

رئیس اداره جنگلکاری

gurakmaani@yahoo.com

 


جعفر بیات

رئیس اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی

jafarbai@yahoo.com

 


مهدی نوربخش

رئیس اداره امور اجرایی

mhnourbakhsh@yahoo.com

 


علی نهاوندی

رئیس اداره پخش سیلاب و آبخوانداری


 


سید حسن حسینی

رئیس اداره شهرستان زنجان

a.nahavandi89@gmail.com

 


محرمعلی ولی تبار

رئیس اداره شهرستان خدابنده

asgharipp@yahoo.com

 


علیرضا الهیاری

رئیس اداره شهرستان ابهر

allahyarialireza219@yahoo.com

 


غلامرضا محمودی

رئیس اداره شهرستان خرمدره

Ghm12693@yahoo.com

 


علی داداشی

رئیس اداره شهرستان ایجرود

alidadashi4@yahoo.com

 


حسام عاقلی

رئیس اداره شهرستان سلطانیه

eng.agheli@yahoo.com

 


علی ملکی

رئیس شهرستان ماهنشان

malakiali@yahoo.com

 


ضیاء الدین حسنلو

رئیس اداره شهرستان طارم


 


محمد رضا گل محمدي

رئيس اداره آموزش و ترويج

Golmohammadi49@yahoo.com

 


سعید ولیخانی

رئیس اداره حقوقي

Saeedvalikhani79@gmail.com

 


بتول علي پناهي

كارشناس مسئول روابط عمومي

Sorayapanahi5@yahoo.com

 


قادر قاسمی

مشاور مدیرکل و رئیس اداره مدیریت عملکرد


 


فرنوش مریخ بیات

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری

zanjan@frw.org.ir

 


محمد اسماعیلی

رئیس اداره حراست


 

چاپ | ارسال به ديگران |