مشخصات مديران

رزومه کاری

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

آدرس ايميل و شماره تماس

تصویر


خلیل آقاجانلو

مدیرکل

kaghajanloo@yahoo.com

 


 


بهروز گنج خانلو

معاون فنی

bh.g2012@yahoo.com

 


 


غلامرضا ولیخانی

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی


 

 


 


جليل سلطان ن‍ژاد

معاون حفاظت و امور اراضی

jaleel_soltany@yahoo.com

 


 


سید جمال موسوی

معاون آبخیزداری

mousavi_jama47@yahoo.com

 


 


داود یزدانی

رئیس اداره طرح ریزی و بودجه


 

 

 


علی ایده لویی

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی

aedehloyi@yahoo.com

 


 


عباس تیماسی

رئیس اداره امور مالی

timasi1352@yahoo.com

 


 رئیس اداره واگذاری و ممیزی اراضی

 

 


 


مهدي آرميون

رئیس اداره حفاظت و حمایت

jaleel_soltani@yahoo.com

 

 

 


پيمان فقيه

رئيس اداره استعداديابي و بهره برداری

faghih.pe@gmail.com

 


 


سعید حسنلو

رئیس اداره مرتع


 


 


مجید معانی

رئیس اداره جنگلکاری

gurakmaani@yahoo.com


 
 


جعفر بیات

رئیس اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی

jafarbai@yahoo.com

 

 مهدی نوربخش

رئیس اداره امور اجرایی

mhnourbakhsh@yahoo.com

 


 


علی نهاوندی

رئیس اداره پخش سیلاب و آبخوانداری

 


 
 


سید حسن حسینی

رئیس اداره شهرستان زنجان

a.nahavandi89@gmail.com


 
 

محرمعلی ولی تبار

رئیس اداره شهرستان خدابنده

asgharipp@yahoo.com

 


 


علیرضا الهیاری

رئیس اداره شهرستان ابهر

allahyarialireza219@yahoo.com

 

 

 


غلامرضا محمودی

رئیس اداره شهرستان خرمدره

Ghm12693@yahoo.com

 


 


علی داداشی

رئیس اداره شهرستان ایجرود

alidadashi4@yahoo.com

 


 

 

حسام عاقلی

رئیس اداره شهرستان سلطانیه

 

 


 


علی ملکی

رئیس شهرستان ماهنشان

malakiali@yahoo.com

 


 


ضیاء الدین حسنلو

رئیس اداره شهرستان طارم

 

 


 


علي اصغر رحيمي نيا

مسئول دفتر نماينده ولي فقيه

a.goli78@yahoo.com

 


 


محمد رضا گل محمدي

رئيس اداره آموزش و ترويج

Golmohammadi49@yahoo.com

 

 سعید ولیخانی

رئیس اداره حقوقي 
 

بتول علي پناهي

كارشناس مسئول روابط عمومي

Sorayapanahi5@yahoo.com


 
 


قادر قاسمی

مشاور مدیرکل و رئیس اداره مدیریت عملکرد


 


 


فرنوش مریخ بیات

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری

zanjan@frw.org.ir

 


 


محمد اسماعیلی

رئیس اداره حراست

 


 
 

 

==CEPFG==
چاپ | ارسال به ديگران |